Här får du veta några andra ställen där du kan få veta mer:

www.datainspektionen.se

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om integritetsfrågor och personuppgiftslagen.

Besök Datainspektionens webbplats

Fler ställen

BRIS

Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på bris.se. Bris håller öppet varje dag, året om. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Känner du för att diskutera med andra barn och ungdomar gör du det i Bris diskussionsforum.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är barnens ombudsman och arbetar för barnens rättigheter. På webbplatsen kan du bland annat läsa om vad du kan göra om du blir mobbad. Du kan också få veta vilka rättigheter du har utifrån FN:s barnkonvention.

Friends

Friends är Sveriges största organisation som jobbar mot mobbning. De arbetar mycket med utbildning i skolor och föreningar. Hos Friends får du som är mobbad råd.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, som är en del av Skolinspektionen, arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar. Ibland kräver man också skadestånd till dessa barn. Via Barn- och elevombudets webbplats kan du anmäla missförhållanden, som mobbning eller kränkande behandling, i skolan och förskolan till BEO och Skolinspektionen.

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.

Statens medieråd

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Polisen

Här kan du hitta svar på frågor som handlar om brott på internet. Handlar det om allvarligare kränkningar eller brott så är det till polisen du ska anmäla det.

Kolla källan! – Säker på nätet

Kolla källan är en del av Skolverkets webbplats. Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och för klassrumsdiskussioner om källkritik.

Konsumentverket

På Konsumentverkets webbplats finns bland annat en särskild skolwebb med undervisningsmaterial som kan användas av lärare.

På Konsumentverkets webbplats finns också information om spam, som är e-post som inte är beställd. På webbplatsen kan du få tips om hur du anmäler sådan reklam.

Rädda barnen

På rädda barnens webbplats finns bland annat råd till dig som mår dåligt eller känner dig kränkt, mobbad eller orättvist behandlad.

Säkerhet på internet

DinSäkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar bland annat med it-säkerhet. På deras sajt DinSäkerhet.se kan du som surfar få mer kunskap om hur du använder nätet säkrare.

Surfa lugnt

Surfa lugnt tar upp frågor om säkerhet på internet och ger tips till vuxna som vill engagera sig mer i ungas vardag på internet.

Tipsa oss!

Har du förslag på fler länkar som du tycker borde var med? Skicka ett e-post till oss på krankt@datainspektionen.se.