På internet uttrycker man sig ofta i text utan att se de personer man skriver till. Att vi inte ser de andras kroppsspråk och minspel eller hör deras röstläge gör risken större för att det vi skriver missuppfattas eller att vi själva missuppfattar någon annans kommentarer.

Några tips

Säg aldrig något på nätet som du inte skulle säga ansikte mot ansikte till personen du ”pratar” med eller om.

Skicka eller publicera inte bilder eller text om någon om du är osäker på vad personen som det handlar om tycker om det. Något som verkar roligt för dig kan kännas elakt och taskigt för någon annan. Fråga gärna personen om lov om du är osäker.

Tänk på hur svårt det kan vara att få bort text eller bilder från nätet ifall du råkar lägga ut något som någon annan blivit ledsen för. Även om du tar bort bilden eller texten senare finns risken att allt redan har spridits. Tänk därför efter noga innan du publicerar bilder och texter på internet.

Reagera på kränkningar!

Det är viktigt att vi reagerar på kränkningar och när olika former av övertramp som begås av andra. På många sajter kan man rapportera klagomål eller oschysst beteende. Det är ett effektivt sätt att påverka!