Mer information

www.datainspektionen.se

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om integritetsfrågor och personuppgiftslagen.

Besök Datainspektionens webbplats

Publicering på internet

På Datainspektionens sida Publicering på internet kan du lära dig mer om vad personuppgiftslagen säger om publicering på internet.

Läs mer på Publicering på internet

Broschyrer, rapporter och informationsblad

På webbplatsen finns det också möjlighet att ladda ner eller beställa broschyrer, rapporter och faktablad.

Se alla trycksaker som du kan ladda ner eller beställa