Den här webbplatsen har tagits fram av Datainspektionen för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Här får du enkla och kortfattade råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

Datainspektionen är en statlig myndighet. Vi arbetar för att enskilda människors integritet ska respekteras.

Vår vision om ett sunt och säkert internet bygger på engagemang från alla internetanvändare. Det är viktigt att vi var och en bryr oss och försöker leva upp till en god etik i vårt eget agerande men också att reagera på kränkningar och olika former av övertramp som begås av andra. På många sajter kan man rapportera klagomål eller oschysst beteende. Det är ett effektivt sätt att påverka!

Kontakta oss på Datainspektionen

Vi som gjort den här sajten:

Vi som skrivit: Per Lövgren och Nidia Larsson.
Jag som webbutvecklat: Fredrik Karlsson.
Juristerna som faktagranskat: Jonas Agnvall, Ulrika Bergström och Nidia Larsson.
Kränkt.se är byggd i WordPress.