Datainspektionen undersöker hela tiden olika fall av kränkningar på internet. Ibland bedömer vi att något som skrivits om en person är tillåtet även fast det kanske kan upplevas som kränkande av den som pekas ut.

I personuppgiftslagen, som reglerar hur personuppgifter får publiceras på internet, finns det nämligen ett undantag som gör att uppgifter som kan kännas kränkande för den som pekas ut, ändå kan publiceras utan att det bryter mot lagen. Det här undantaget gäller om publiceringen sker för så kalladejournalistiska ändamål.

Om webbplatsen eller personen som skrivit något kränkande gör det för att informera eller väcka debatt i en viss fråga så kan Datainspektionen bedöma att publiceringen sker för journalistiska ändamål.

Den som skrivit texten behöver inte vara journalist utan även privatpersoner kan skriva saker för ett journalistiskt ändamål.