Ibland när man söker på sitt namn på sökmotorer som Google så får man upp träffar som man kanske inte vill att andra ska få se. Numera kan man säga till Google att ta bort sådana sökträffar. Det var EU som 2014 bestämde att man har den möjligheten om sökresultaten är oriktiga, inte längre relevanta eller överflödiga. Det brukar kallas Rätten att bli glömd (The right to be forgotten).

Google har tagit fram ett webbformulär där du kan begära sådan borttagning:

Till Google för att ta bort dig

Microsoft har ett liknande webbformulär för sökmotorn Bing:

Till Bing för att ta bort dig