Om man känner sig illa behandlad på internet så kan man lämna in ett klagomål om det till Datainspektionen.

Kontakta oss här

Datainspektionen kan inte plocka bort något från internet men vi kan bestämma om att något som lagts ut på nätet är kränkande i strid med personuppgiftslagen och säga åt den person som ligger bakom publiceringen att ta bort den.

Datainspektionen kan alltså försöka får någon att ta bort det som personen lagt ut på nätet. Vi kan däremot inte besluta om skadestånd eller vara ombud för de som har kränkts. Vi kan inte heller utreda brott, det gör polisen. Det är också svårt för Datainspektionen att göra något om det är svårt att veta vem som har lagt ut uppgifterna på internet, eftersom vi inte har möjlighet att eftersöka någon som är anonym på internet.