Det beror på. Lagen säger inte att man alltid måste ha någons samtycke för att få lägga ut bilder på andra på nätet. Det måste bedömas i varje enskilt fall om bilden var sådan att man borde ha bett om lov. Datainspektionen rekommenderar att man frågar personen det handlar om. Om man lägger ut bilder, text eller filmer om någon annan finns alltid risken att det är kränkande i lagens mening och kanske till och med straffbart. Man kan få fängelsestraff för de allra grövsta kränkningarna. Den som råkat illa ut kan också ha rätt till skadestånd.

Kan det vara straffbart att skriva något på internet om en person?

Ja, man kan få fängelsestraff för de allra grövsta kränkningarna som till exempel om man hotar någon till livet. Den som råkat illa ut kan också ha rätt till skadestånd.

Hur kan jag förhindra att någon hackar mina konton på nätet?

Det viktiga är att man är försiktig och inte lämnar information om sig själv på nätet i onödan. Misstänker man att man är utsatt för dataintrång bör man vända sig till polisen.

Vad kan jag göra om jag ser att någon annan kränker någon på internet?

Du kan säga till den som kränker förstås. Om inte det fungerar så kan du vända dig till den internetleverantör eller det webb- eller blogghotell som har hand om bloggen eller webbplatsen och be att de tar bort uppgifterna och eventuellt stänger av personen.

På många sajter finns ofta en speciell e-postadress dit man kan skicka klagomål. Facebook och andra sociala medier tar emot anmälningar om kränkningar och kan förhoppningsvis hjälpa dig så att det du tycker är kränkande försvinner. Du kan också höra av dig till Datainspektion för rådgivning eller för att ge in ett klagomål. Eller göra en polisanmälan.

Läs mer om hur man kan göra om man blivit kränkt på Internet

Så här gör du på några av de vanligaste sajterna/apparna/apparna

Vad kan ni på Datainspektionen göra för att få bort publiceringar från internet?

Datainspektionen kan tyvärr inte plocka bort publiceringar från internet men vi kan fatta beslut om att något som lagts ut på nätet är kränkande och säga åt den person som ligger bakom publiceringen att ta bort den. Vi kan däremot inte utreda brott, det gör polisen. Därför bör man polisanmäla kränkningar som kan vara straffbara till polisen. Även Datainspektionen polisanmäler i vissa fall internetkränkningar som vi tycker är brottsliga.

Om jag tar en skärmdump av någon annans bild och lägger ut den på internet, gör jag fel då?

Om du medverkar till att sprida vidare en bild som är kränkande och straffbar i lagens mening så kan du också bli ansvarig, precis som den som lade ut bilden från början.

Vad säger egentligen personuppgiftslagen om nätkränkningar?

Det finns inget i personuppgiftslagen som rör just kränkningar på internet. Det lagen säger är att man inte får publicera uppgifter om en person som kränker den personliga integriteten. Här är det viktigt att komma ihåg att personuppgifter inte bara är sånt som namn och personnummer, utan även bilder och filmer där man kan känna igen personerna.

Och vad betyder “kränkning”? Vem bestämmer vad som är kränkande? Var går gränsen mellan att man “höjer tonen” och att man “kränker” någon?

Det finns inget exakt svar på de frågorna. Man måste bedöma varje fall för sig. Datainspektionen tittar bland annat på hur stor risken är för att personuppgifterna sprids till många människor. När det gäller nätkränkningar är ju den risken alltid väldigt stor.

Vi försöker också bedöma varför någon publicerade personuppgifterna. Om man gör det för att kritisera eller väcka debatt, så kan det ibland var okej att publicera uppgifter som kan kännas kränkande för personen som “hängs ut”. Det kallas i lagen för att man publicerar uppgifter för ett “journalistiskt ändamål”. Men den person som publicerar uppgifterna på en webb eller blogg eller forum behöver inte vara journalist eller skriva för en tidning.

Hur får jag bort en sökträff från Googles sökmotor?

Om du vill att Google ska ta bort personuppgifter som dyker upp i ett sökresultat när man googlar så ska du i första hand vända dig till Google.

Här kan du göra en begäran till Google

Vilka regler gäller för sajter som Eniro och Hitta.se?

Flera sajter som exempelvis Hitta.se och Eniro.se har ett så kallat utgivningsbevis. Det innebär att webbplatsen omfattas av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen vilket i sin tur betyder att personuppgiftslagen inte gäller. Datainspektionen har då inte någon som helst möjlighet att ha synpunkter på hur personuppgifterna behandlas.

Man kan ansöka om ett så kallat utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis gör att sajten blir grundlagsskyddad. Det innebär i sin tur att personuppgiftslagen inte gäller för de personuppgifter som publiceras på sajten. Den här sajten är framtagen av Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen. Datainspektionen kan inte göra något om personuppgifter har publicerats på en grundlagsskyddad sajt.

Här kan du läsa mer om utgivningsbevis